Feltételek és feltételek

Vásárlási információk, vásárlási és értékesítési feltételek, valamint fizetési módok és eljárások az online áruházban https://europe.oclean.com/

 1. Általános rendelkezések és tárgykör

1.1. Ezek a szabályok (a továbbiakban - Szabályok) azért jöttek létre, hogy biztosítsák az Ön (a továbbiakban - Vevő) és az online áruház https://europe.oclean.com/ (a továbbiakban - Áruház) jogainak biztosítása, valamint mindkét fél kötelezettségeinek és felelősségének meghatározása.

1.2. A Szabályok akkor alkalmazandók, amikor a Vevő igénybe veszi az Áruház szolgáltatásait, megrendeli az Áruház által kínált árukat vagy szolgáltatásokat, fizet a megrendelésekért, személyes adatokat ad meg, elolvassa az Áruházban elérhető információkat, és bármilyen más műveletet végez (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatások).

1.3. A Szabályzat a Vevő és a webáruház adminisztrátora közötti szerződésnek (a továbbiakban: Szerződés) minősül. https://europe.oclean.com/ UAB vaistinė "Hiperfarma" (a továbbiakban - Eladó), cégkód: 300869774, ÁFA kód: LT100003248017, cím: Hiperhiperfa Kft: Totorių g. 3, Kaunas, telefonszám: +37068244113, e-mail: serviceeurope@oclean.com.

1.4. A megrendelés leadásakor a "Fizetés" gombra kattintva a Vevő megerősíti, hogy gondosan elolvasta az összes Szabályzatot, megértette azok tartalmát, és feltétel nélkül elfogadja a Szabályzat minden rendelkezését, és vállalja, hogy betartja azokat. Amennyiben a Vevő nem vállalja a jelen Szabályzatban meghatározott valamennyi kötelezettség feltétel nélküli betartását, vagy nem érti a Szabályzat tartalmát, a Vevő nem jogosult az Áruház szolgáltatásainak igénybevételére.

1.5. Az Áruház fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor megváltoztassa. A Szabályzatnak a Vevőre vonatkozó változata a vásárlás időpontjában hatályos változata.

 1. Az adásvételi szerződés pillanata

2.1. A Vevő és az Eladó közötti adásvételi szerződés attól a pillanattól tekinthető megkötöttnek, amikor a Vevő, miután a webáruházban kialakította az árukosarat, megadta a szállítási címet, kiválasztotta a fizetési módot, és megismerkedett a jelen Szabályzattal, megrendeli az árut, és a jelen szerződés szerinti kötelezettségek teljes körű teljesítéséig hatályban marad. Ha a Vevő nem ért egyet a Szabályzat egészével vagy bármely részével, nem adhat le megrendelést.

 1. Vásárlás és számla regisztrációs folyamat

Termékek rendelése és vásárlása a https://europe.oclean.com/ és a weboldal szolgáltatásainak használatához hozzon létre felhasználói fiókot. A fiók létrehozása gombra kattintva a megrendelés teljesítéséhez szükséges kért adatokat kell kitölteni. A fiók létrehozása a megrendelőlap első kitöltése és a szabályok megismerése után történik. https://europe.oclean.com/. A regisztráció során adja meg e-mail címét, amely a fiókba való bejelentkezésre és a megrendelésekkel kapcsolatos kapcsolatfelvételre szolgál. A regisztráció során meg kell adni egy jelszót, amely a fiókba való bejelentkezésre szolgál. https://europe.oclean.com/ nem vállal felelősséget a Vevőnek a fiókja biztonságának nem biztosításával vagy jelszavának másokkal való közlésével okozott károkért. Egy Vevő csak egyszer regisztrálhat és csak egy fiókkal rendelkezhet. Fiókregisztráció a https://europe.oclean.com/ ingyenes. Fiókját törölheti, ha erről e-mailben tájékoztatja a serviceeurope@oclean.com címen.

 1. Áruk és szolgáltatások árai

4.1. A nyújtott szolgáltatások árai az online áruházban kerülnek közzétételre, és csak az online áruházban megrendelőkre érvényesek.

4.2. Az Eladónak joga van bármikor megváltoztatni az online áruházban értékesített áruk árát.

4.3. A megrendelés ára, amelyet a Vevő vállal, hogy az Eladónak megfizet, a "Megrendelés összesítése" részben, a választott fizetési mód felett van feltüntetve.

 1. Megrendelés végrehajtásának feltételei

5.1. A megrendelés teljesítési (szállítási) határidejét munkanapokban számoljuk.

5.2. Az árukat a megrendelt árura vonatkozó fizetés beérkezésétől számított 6-10 munkanapon belül szállítják ki, vagy a nem elérhető tételre kifizetett összeget visszatérítik, ha a Vevő tévedésből ilyen tételt vásárolt.

 1. Fizetési és vásárlási dokumentumok

6.1. Az áruház integrálja a "Paysera" fizetési rendszert, amely lehetővé teszi a megrendelések kényelmes fizetését a legnépszerűbb litván bankokon, valamint hitel- és betéti kártyákon (Visa/Mastercard) és PayPal-on keresztül.

6.2. A megrendeléssel és annak kifizetésével kapcsolatos minden információt a vásárláskor megadott e-mail címen keresztül küldünk a Vevőnek.

 1. Megrendelés kiszállítása

7.1. Az Eladó vállalja, hogy a megrendelést a Vevő által kiválasztott helyre szállítja. 7.2. A megrendelés kialakításakor a Vevő adja meg a szállítási címet. Az Eladó a Vevőt a Vevő által megadott e-mailben tájékoztatja a megrendelés kézbesítéséről, és a megrendelés állapotáról az online áruházban, a "Szállítás" menüpontban közzéteszi az információkat.

7.3. A Vevő maga választja meg a szállítási módot.

7.3.1. A megrendeléseket a DPD vagy a FedEx futárszolgálattal szállítjuk ki. Ha a kézbesítés a Vevő hibájából vagy a Vevőtől függő körülmények miatt nem lehetséges, az árut nem küldjük újra (kivéve, ha a Vevő az újrakézbesítésért külön fizet). A vissza nem kért rendeléseket visszaküldjük az Eladónak. A vissza nem kért megrendelések újbóli kiszállítására nem kerül sor.

 1. Az adásvételi szerződés felmondása vagy módosítása

8.1. A rendelési feltételek módosítása vagy a rendelés törlése, ha a rendelés még nem került kiszállításra, a serviceeurope@oclean.com e-mail címen történő értesítéssel lehetséges. Ha a megrendelés lemondására vonatkozó írásbeli kérelem nem érkezik be, a megrendelés feldolgozása és kiszállítása folytatódik.

 1. Felelősség

9.1. A Vevő teljes mértékben felelős a megrendelésben megadott információk pontosságáért, és vállalja a felelősséget a megadott információk pontatlanságából eredő valamennyi következményért.

9.2. Az Eladó polgári jogi felelőssége a károkért (veszteségekért) csak abban az esetben alkalmazható, ha azokat az Eladó vagy alkalmazottai szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.

9.3. Az Eladó által megtérítendő kár összege a Vevő által megrendelt áru árára korlátozódik.

9.4. Az Eladó nem téríti meg a közvetett károkat (elmaradt jövedelem stb.).

9.5. Az Eladó nem felelős a webáruház működésében a harmadik fél tulajdonában lévő rendszerek, kommunikációs hálózatok, állomások meghibásodásai vagy a webáruház által igénybe vett harmadik fél által nyújtott szolgáltatások nyújtásának zavarai miatt bekövetkező zavarokért.

9.6. Az Eladó vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő megfelelően tudja használni a webáruház által nyújtott szolgáltatásokat, és tiszteletben tartja a Vevő magánéletét. A Vevő személyes adatait kizárólag a jelen Szabályzat, az Adatvédelmi szabályzat és a Litván Köztársaság törvényei szerint kezeli.

9.7. Az Eladó vállalja, hogy megfelel a jelen Szabályzatban feltételezett valamennyi követelménynek.

 1. Panaszkezelési eljárás

10.1. Egy esetlegesen hibásan teljesített megrendeléssel kapcsolatos panasz benyújtásához a Vevőnek a serviceeurope@oclean.com e-mail címen kell felvennie a kapcsolatot, megjelölve a megrendelés számát és röviden leírva a panasz lényegét.

10.2. Az Eladó köteles a Vevő kérelmét díjmentesen megvizsgálni, és amennyiben nem ért egyet a Vevő állításaival, legkésőbb a Vevő kérelmének kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül részletes írásbeli választ kell adnia a kérelmezőnek, kivéve, ha más jogszabályok vagy az Európai Unió jogi aktusai másként rendelkeznek. A panaszokra adott válaszokat a Vevők e-mailben kapják meg.

 1. Visszatérési feltételek

11.1. Egyes színek vagy árnyalatok eltérhetnek a valóságos színektől a termék fotózása közbeni megvilágítás vagy a Vevő monitorának jellemzői miatt, amiért az Eladó nem vállal felelősséget.

11.2. A Vevőnek joga van az árut az átvételtől számított 30 naptári napon belül visszaküldeni.

11.3. Az árukat sértetlenül, használatlanul, eredeti csomagolásban, a kísérő dokumentumokkal és címkékkel együtt kell visszaküldeni, és a műanyag fóliának sértetlenül kell lennie. A Vevő viseli a visszaküldés költségeit, beleértve a vámokat és adókat is.

11.3.1. Visszaküldés előtt vegye fel a kapcsolatot a részletes visszaküldési címért. Amint a visszaküldési kérelmet elfogadják, további információkat küldünk. A Vevő viseli a visszaküldés költségeit, ha a termék hibátlan. Az Oclean 3 év garanciát biztosít. A megrendelés kézhezvételét követően vizsgálja meg, és azonnal lépjen kapcsolatba velünk, ha a termék hibás, sérült vagy helytelen, hogy felmérjük és megoldjuk a problémát.

11.4. Az áru visszaküldéséhez a Vevőnek az Eladót a serviceeurope@oclean.com e-mail címen kell értesítenie. Az Eladó vállalja, hogy 5 munkanapon belül megadja a visszaküldési utasításokat.

11.5. A visszaküldés költségei a Vevőt terhelik, kivéve, ha a termék sérülten vagy hibásan érkezett.

11.6. Visszaérkezési cím - Totorių g. 3, Kaunas LT44237, Litvánia.

11.7. A pénzt az áru visszaküldésétől számított 5-7 munkanapon belül visszatérítjük. A visszatérítés ugyanarra a számlára történik, amelyről a megrendelést kifizették.

 1. Záró rendelkezések

12.1. Ez a szabályzat a Litván Köztársaság törvényeivel összhangban készült.

12.2. Az e szabályok alapján létrejövő kapcsolatokra a Litván Köztársaság joga alkalmazandó.

12.3. Amennyiben a Vevő nem vállalja a jelen szabályzatban meghatározott valamennyi kötelezettség feltétel nélküli betartását, vagy nem érti a szabályzat tartalmát, a Vevő nem jogosult az Áruház szolgáltatásainak igénybevételére.

12.4. A jelen szabályzat végrehajtásából eredő minden vitás kérdést tárgyalások útján kell rendezni. Ha nem születik megállapodás, a vitás kérdéseket a Litván Köztársaság törvényei szerint kell rendezni. A szabályzat 2024. május 22-től érvényes.