Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Komolyan vesszük az Ön adatvédelmét, és ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy az oclean.com (együttesen "mi", "minket" vagy "miénk") hogyan gyűjti, használja, osztja meg és dolgozza fel az Ön adatait.

SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA

A személyes adatok olyan információk, amelyek közvetlenül vagy közvetve az Ön azonosítására alkalmasak. A személyes adatok közé tartoznak az olyan anonim adatok is, amelyek olyan információkhoz kapcsolódnak, amelyek közvetlenül vagy közvetve az Ön azonosítására használhatók. Nem tartoznak a személyes adatok közé azok az adatok, amelyeket visszafordíthatatlanul anonimizáltak vagy összesítettek, hogy azok más információkkal kombinálva vagy más módon többé ne tegyék lehetővé számunkra az Ön azonosítását.

A BIZTONSÁG ÉS A VÉDELEM ELŐMOZDÍTÁSA

Betartjuk a jogszerűség, a törvényesség és az átláthatóság elvét, a legkevesebb adatot korlátozott célokon belül használjuk és dolgozzuk fel, és technikai és adminisztratív intézkedéseket teszünk az adatok biztonságának védelme érdekében. A személyes adatokat a fiókok és a felhasználói tevékenységek ellenőrzéséhez, valamint a biztonság és a védelem előmozdításához használjuk fel, például a csalások nyomon követése és a gyanús vagy potenciálisan illegális tevékenységek, illetve a feltételeink vagy irányelveink megsértésének kivizsgálása révén. Az ilyen feldolgozás a termékeink és szolgáltatásaink biztonságának biztosításához való hozzájáruláshoz fűződő jogos érdekünkön alapul.

Az alábbiakban ismertetjük, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjthetünk és hogyan használhatjuk fel azokat:

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK

Ⅰ. Az Ön által megadott adatok:

Az Ön által megadott személyes adatokat akkor gyűjtjük, amikor Ön használja termékeinket és szolgáltatásainkat, vagy más módon kapcsolatba lép velünk, például amikor fiókot hoz létre, kapcsolatba lép velünk, részt vesz egy online felmérésben, használja online segítségünket vagy online chat eszközünket. Ha Ön vásárol, a vásárlással kapcsolatban személyes adatokat gyűjtünk. Ezek az adatok magukban foglalják az Ön fizetési adatait, például a hitel- vagy betéti kártyaszámát és egyéb kártyaadatokat, valamint egyéb számla- és hitelesítési adatokat, továbbá számlázási, szállítási és kapcsolattartási adatokat.

Ⅱ. Szolgáltatásaink és termékeink használatára vonatkozó adatok:

Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat/alkalmazásunkat, adatokat gyűjthetünk az Ön által használt eszköz típusáról, az eszköz egyedi azonosítójáról, az eszköz IP-címéről, az Ön operációs rendszeréről, az Ön által használt internetböngésző típusáról, használati információkról, diagnosztikai információkról és helymeghatározási információkról azokról a számítógépekről, telefonokról vagy más eszközökről, amelyekre Ön telepíti termékeinket vagy szolgáltatásainkat, illetve amelyeken Ön hozzáfér azokhoz. Amennyiben rendelkezésre áll, szolgáltatásaink GPS-t, az Ön IP-címét és más technológiákat használhatnak az eszköz hozzávetőleges helyének meghatározására, hogy lehetővé tegyék számunkra termékeink és szolgáltatásaink fejlesztését.

HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT

Általánosságban elmondható, hogy a személyes adatokat termékeink és szolgáltatásaink nyújtására, javítására és fejlesztésére, az Önnel való kommunikációra, célzott hirdetések és szolgáltatások nyújtására, valamint saját és ügyfeleink védelmére használjuk fel.

Ⅰ. Termékeink és szolgáltatásaink biztosítása, javítása és fejlesztése:

A személyes adatokat arra használjuk fel, hogy segítsük termékeink, szolgáltatásaink és hirdetéseink biztosítását, javítását és fejlesztését. Ez magában foglalja a személyes adatok felhasználását olyan célokra, mint az adatelemzés, kutatás és ellenőrzés. Az ilyen adatkezelés alapja az Ön számára termékek és szolgáltatások nyújtásához és az üzletmenet folytonosságához fűződő jogos érdekünk. Ha Ön részt vesz egy versenyen, vagy más promócióban, az Ön által megadott személyes adatokat felhasználhatjuk ezen programok adminisztrációjához. E tevékenységek némelyikének további szabályai vannak, amelyek további adatokat tartalmazhatnak arról, hogy hogyan használjuk fel a személyes adatokat, ezért javasoljuk, hogy a részvétel előtt figyelmesen olvassa el ezeket a szabályokat.

Ⅱ. Kommunikáció Önnel:

Az Ön előzetes kifejezett hozzájárulásától függően felhasználhatjuk személyes adatait arra, hogy saját termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos marketingközleményeket küldjünk Önnek, kommunikáljunk Önnel a számlájával vagy tranzakcióival kapcsolatban, és tájékoztassuk Önt a szabályzatainkról és feltételeinkről. Ha a továbbiakban nem kíván marketingcélú e-mail üzeneteket kapni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a leiratkozáshoz. Az Ön adatait felhasználhatjuk arra is, hogy feldolgozzuk és megválaszoljuk az Ön kéréseit, amikor kapcsolatba lép velünk. Az Ön előzetes kifejezett hozzájárulásától függően személyes adatait megoszthatjuk harmadik fél partnerekkel, akik termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatos marketingközleményeket küldhetnek Önnek. Az Ön előzetes kifejezett hozzájárulásától függően felhasználhatjuk személyes adatait arra, hogy személyre szabjuk a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, valamint harmadik felek weboldalain és alkalmazásainkon szerzett tapasztalatait, és hogy meghatározzuk promóciós kampányaink hatékonyságát.

MEGJEGYZÉS: Az Ön adatainak fent leírt bármely olyan felhasználása esetén, amelyhez az Ön előzetes kifejezett hozzájárulása szükséges, vegye figyelembe, hogy hozzájárulását visszavonhatja, ha kapcsolatba lép velünk.

A "COOKIE-K" MEGHATÁROZÁSA

A sütik kis szövegdarabok, amelyeket a webböngészőkben tárolt információk tárolására használnak. A sütiket széles körben használják azonosítók és egyéb információk tárolására és fogadására számítógépeken, telefonokon és egyéb eszközökön. Hasonló célokra más technológiákat is használunk, beleértve az Ön webböngészőjén vagy eszközén tárolt adatokat, az eszközéhez kapcsolódó azonosítókat és más szoftvereket. Ebben a Cookie-nyilatkozatban mindezen technológiákra "cookie-ként" hivatkozunk.

A COOKIES HASZNÁLATA

Sütiket használunk termékeink és szolgáltatásaink biztosításához, védelméhez és fejlesztéséhez, például a tartalom személyre szabása, hirdetések kínálása és mérése, a felhasználói viselkedés megértése és biztonságosabb felhasználói élmény biztosítása révén. Felhívjuk figyelmét, hogy az általunk használt konkrét sütik az Ön által használt konkrét webhelyektől és szolgáltatásoktól függően változhatnak.

SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

Bizonyos személyes adatokat olyan stratégiai partnerek számára bocsátunk rendelkezésre, akik velünk együttműködve termékeink és szolgáltatásaink nyújtásában vagy az ügyfelek felé történő értékesítésben segítenek. A személyes adatokat kizárólag termékeink, szolgáltatásaink és hirdetéseink biztosítása vagy javítása érdekében osztjuk meg ezekkel a vállalatokkal; az Ön előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg harmadik felekkel saját marketingcélokra.

AZ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA VAGY TÁROLÁSA, TOVÁBBÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA

Ⅰ. A jogi kötelezettségek teljesítése:

Az Európai Gazdasági Térség vagy a felhasználó lakóhelye szerinti ország kötelező törvényei miatt bizonyos jogi aktusok léteznek vagy történtek, és bizonyos jogi kötelezettségeknek eleget kell tenni. EGT-lakosok személyes adatainak kezelése --Az alábbiakban leírtak szerint, ha Ön az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül lakik, személyes adatainak feldolgozása törvényes: Ha az Ön személyes adatainak feldolgozásához az Ön hozzájárulását kérjük, az ilyen feldolgozás az általános adatvédelmi rendelet (EU) ("GDPR") 6. cikkének (1) bekezdése alapján lesz indokolt.

Ⅱ. E cikk ésszerű végrehajtása vagy alkalmazása céljából:

Megoszthatjuk személyes adatainkat valamennyi kapcsolt vállalatunkkal. Összeolvadás, átszervezés, felvásárlás, közös vállalat, engedményezés, kiválás, átruházás, vagy üzleti tevékenységünk egészének vagy bármely részének eladása vagy elidegenítése esetén, beleértve a csődeljárással vagy hasonló eljárásokkal kapcsolatos eseteket is, minden személyes adatot átadhatunk az érintett harmadik félnek. Személyes adatokat akkor is nyilvánosságra hozhatunk, ha jóhiszeműen úgy döntünk, hogy a nyilvánosságra hozatal ésszerűen szükséges jogaink védelme és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek érvényesítése, a szerződési feltételeink érvényesítése, a csalás kivizsgálása, illetve a működésünk vagy a felhasználóink védelme érdekében.

Ⅲ. Jogi megfelelés és biztonság vagy más jogok védelme

Törvény, jogi eljárás, peres eljárás és/vagy az Ön lakóhelye szerinti országon belüli vagy kívüli állami és kormányzati hatóságok kérése miatt szükségessé válhat, hogy személyes adatokat adjunk ki. Személyes adatokat akkor is nyilvánosságra hozhatunk, ha úgy döntünk, hogy nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy egyéb közérdekű okokból a nyilvánosságra hozatal szükséges vagy helyénvaló.

AZ ÖN JOGAI

Ésszerű lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy az Ön személyes adatai pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Önnek joga van az általunk gyűjtött személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez. Ön jogosult továbbá bármikor korlátozni vagy tiltakozni személyes adatainak további feldolgozása ellen. Önnek joga van ahhoz, hogy személyes adatait strukturált és szabványos formátumban kapja meg. Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi hatóságnál személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban. Személyes adatainak védelme és biztonsága érdekében adatokat kérhetünk Öntől, hogy megerősíthessük személyazonosságát és az ilyen adatokhoz való hozzáférési jogát, valamint hogy megkereshessük az általunk tárolt személyes adatokat és átadhassuk azokat Önnek. Vannak olyan esetek, amikor az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozási követelmények lehetővé teszik vagy megkövetelik, hogy megtagadjuk vagy töröljük az általunk tárolt személyes adatok egy részét vagy egészét. Jogai gyakorlása érdekében kapcsolatba léphet velünk. Kérésére ésszerű időn belül, de mindenképpen 30 napnál rövidebb időn belül válaszolunk.

HARMADIK FELEK WEBOLDALAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI

Ha egy ügyfél olyan harmadik fél weboldalára mutató linket működtet, amely kapcsolatban áll velünk, a harmadik fél adatvédelmi politikája miatt nem vállalunk semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget az ilyen irányelvekért. Weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink tartalmazhatnak linkeket harmadik fél weboldalaira, termékeire és szolgáltatásaira, illetve lehetőséget adhatnak arra, hogy Ön harmadik fél weboldalaihoz, termékeihez és szolgáltatásaihoz hozzáférjen. Nem vagyunk felelősek az ezen harmadik felek által alkalmazott adatvédelmi gyakorlatokért, és nem vagyunk felelősek a termékeik és szolgáltatásaik által tartalmazott információkért vagy tartalmakért sem. A jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag az általunk a termékeink és szolgáltatásaink révén gyűjtött adatokra vonatkozik. Javasoljuk, hogy olvassa el bármely harmadik fél adatvédelmi szabályzatát, mielőtt tovább folytatná a weboldaluk, termékeik vagy szolgáltatásaik használatát.

ADATBIZTONSÁG, INTEGRITÁS ÉS ADATMEGŐRZÉS

Ésszerű technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, amelyek célja az Ön adatainak védelme és az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása, valamint az általunk gyűjtött adatok megfelelő felhasználása. Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges, kivéve, ha a törvény hosszabb megőrzési időszakot ír elő vagy engedélyez.

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSAI

Időnként módosíthatjuk ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot, többek között azért, hogy lépést tartsunk az új technológiákkal, az iparági gyakorlatokkal és a szabályozási követelményekkel. Ha az Adatvédelmi nyilatkozat hatályba lépését követően továbbra is használja termékeinket és szolgáltatásainkat, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot. Ha nem ért egyet a felülvizsgált adatvédelmi nyilatkozattal, kérjük, tartózkodjon termékeink és szolgáltatásaink használatától, és lépjen kapcsolatba velünk az esetlegesen létrehozott fiókjának bezárása érdekében.

 

Megjegyezzük, hogy a Felhasználó személyes adataival végzett minden művelet az Európai Unió és a Litván Köztársaság vonatkozó jogszabályainak, elsősorban az Általános Adatvédelmi Rendeletnek és a Litván Köztársaság személyes adatok védelméről szóló törvényének megfelelően történik.